REFERENT ÚDRŽBY

Obor

Facility management, Služby, Stavebnictví

Lokalita

Hudcova 56a, Brno

Popis pozice

Co vás čeká

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále ÚSKVBL) vyhlašuje výběrové řízení na pozici Referent údržby.

Náplní práce je provádění údržby a úklidu v budovách a v areálu ÚSKVBL, vodoinstalatérské a topenářské práce, opravy vybavení s výjimkou oprav s podmínkou odborné způsobilosti dle zvláštních předpisů, péče o vozový park služebních vozidel, řízení referentského vozidla.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

– střední vzdělání (dokládá se originálem nebo úředně ověřenou kopií, výučního listu nebo maturitního vysvědčení)

– práce na PC

– řidičské oprávnění sk. B

Co vám můžeme nabídnout

– pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou

– nástupní plat odpovídající ohodnocení podle tabulek platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě

– platová třída: 8

– práce je zařazena v kategorii 1 neriziková

– 5 týdnů dovolené

– stravenkový paušál

Přepokládaný nástup: 1.12.2023, po dohodě i dříve.

Jestliže Vás zaujala naše nabídka, zašlete nám svůj strukturovaný životopis a motivační dopis pomocí tlačítka Mám zájem. V přihlášce do výběrového řízení žadatel uvede, že se seznámil s poučením o zpracování osobních údajů uvedeným níže, je s ním srozuměn a se zpracováním souhlasí.

Poučení pro uchazeče o zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů poskytnutých v žádosti je v souladu s ustanovením čl. 6 Nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prováděno správcem osobních údajů, kterým je Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Účelem zpracování osobních údajů je výběr vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na pozici Odborný referent pro systém sběru dat. Osobní údaje budou zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány a uchovány výhradně pro účely výběrového řízení, nejdéle však po dobu 6 měsíců od obsazení pozice ve výběrovém řízení. Každý subjekt údajů má právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv řídí platnou a účinnou legislativou, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna.

  Osobní údaje

  Jméno *

  Příjmení *

  Kontaktní údaje

  Emailová adresa *

  Telefon / mobil

  Bydliště

  Přidat životopis

  Souhlas se zpracováním osobních údajů udělen: Souhlasím s tím, aby společnost INVENT HR Consulting, s.r.o. (se sídlem v Brně, Šilingrovo nám. 257/3, IČ: 28327217) uchovávala, zpracovávala a využívala moje osobní údaje v rozsahu, jak jsem je sám/sama společnosti INVENT HR Consulting, s.r.o. dobrovolně poskytl/a doručením svého profesního životopisu, popř. v rámci mé další komunikace se společností INVENT HR Consulting, s.r.o. <br> Společnost INVENT HR Consulting, s.r.o. může mé osobní údaje používat výhradně pro účely zprostředkování zaměstnání (prováděné v souladu s legislativou České republiky) a v rámci jednotlivých výběrových řízení je zpřístupnit svým smluvním partnerům – potenciálním zaměstnavatelům, a to do případného odvolání tohoto Souhlasu. <br> Tento svůj souhlas mohu kdykoli s účinky do budoucna odvolat, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Po úplném odvolání souhlasu již moje osobní data nebudou nadále zpracovávána a nebudu již nadále ze strany společnosti INVENT HR Consulting, s.r.o. oslovován s případnými nabídkami zaměstnání. Prostřednictvím výše uvedených komunikačních kanálů mohu dále požadovat informace o svých údajích uchovávaných společností INVENT HR Consulting, s.r.o., jakož i opravu, vymazání nebo zablokování mých osobních údajů.

  Potvrzení o úspěšném odeslání formuláře Vám přijde na zadanou emailovou adresu.